BETONG PROSJEKTERING

Trenger du prosjektering av din betongkonstruksjon? Da har du kommet på rett plass, Vi beregner komplett konstruksjon med jordtrykkvariabler som stedlig masse representerer. Fra oss får du en komplett dimensjonering fra grunn til topp konstruksjon. Vår fleksible programvare tar hensyn til alle laster, også marklaster ved siden av konstruksjon, som f.eks. snølast fra snørydding.

Vi beregner komplett armeringstegning med liste og forbruk, som du kan bruke om du vil leie inn noen til å utføre jobben for deg, eller utføre selv. Vi beregner Fundament, Støttemurer, Søyler, Kjellermurer, Vegger, Dekker, Flatdekker, Bjelker, T-bjelker, Svømmebaseng. Kontakt oss på post@betongkonstruksjon.no